naše škola

naše škola

školní rok - třídy

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
tiskopisy žádostí
dokumenty
přijímání do 1. ročníku
Cena města HB
rozvojové programy
veřejné zakázky
hospodaření
SRPŠ
registr o známení
autor stránek

Přípravná třída

ověřená firma

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 
kontakty


název školy a adresa
Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
Nuselská 3240
580 01 Havlíčkův Brod

telefon
+ fax ZŠ – 569 429 070
ŠJ – 569 428 291
ŠD – 723 916 302

mobilní telefon
734 355 505

e-mail
zs.nuselska@worldonline.cz

IČO
709 10 961

DIČ
CZ70910961

IZO
103 378 537

REDIZO
600 086 844

ID datové schránky
ghdmmbg

konzultační hodiny pro rodiče
ČTVRTEK 14 - 16 HODIN
po předchozí telefonické domluvě

Nabízíme Vám možnost konzultací k projednání problémů Vašich dětí.
Prosíme o předběžnou telefonickou domluvu na čísle 569 429 070 nebo 734 355 505.

V případě závažnějších výchovných problémů můžete být školou vyzváni k účasti na jednání (čtvrtek ve zmíněném čase). Žádáme Vás tímto o spolupráci.

Své připomínky, podněty či problémy Vámi zjištěné můžete rovněž směrovat na adresu: supitova.zsnuselska@centrum.cz

Jde nám o včasné zachycení problému a jeho vyřešení hned v počátku.

Členové školního poradenského zařízení:
Mgr. Milena Popelová – ředitelka školy
Ing. Šárka Zelenková – zástupkyně
Mgr. Jiřina Šupitová, výchovný poradce
Mgr. Blanka Suchá,
metodik prevence
 

školní jídelna

školní družina

školní klub

nové fotografie

Malá Skála

Výlet 6. A – Stvořidla 

Bowling

Školní výlet

Házená

Atletický čtyřboj

Druháci na cyklovýletě na Pelestrově

Sportovní dopoledne
s míčem

Práce ve školní dílně – výroba jmenovky
na bylinky

Dvoudenní výlet
na rybník Řeka

Exkurze na SPŠS - vyzkoušeli jsme si projekt Pasivní dům

Létat je tak snadné

Ekologický výukový program - Terénní program Ronovec

Primární prevence dětských úrazů

Zoo Jihlava

Minifestival řemesel

Vranov nad Dyjí

Sportovní dopoledne

Jakub Jokl

Učení trochu jinak

Hulice - Vodní dům

Hrátky s fotoaparátem

Březen a duben ve 4.A

2.A na miniházené

Sportovní dopoledne

Už jsem čtenář

Miniházená 3.A

Myslivecké trofeje

Sněháňky

Hulice

Květinový den

Sněháňky Michaely Dolinové

Přehlídka trofejí

Prodej kytiček

Povídky

Druháci vyrábí kytičku pro maminku

Předplavecký kurz prvňáků

Pohádky se zvířátky

Štafetový pohár - 2. 
Druháci na plavání

Muzeum Vysočiny - Jihlava

Druháci uklízí okolí školy v rámci akce Čistá Vysočina

Výlet Praha

Po stopách havlíčkobrodských pověstí

Malíř Adolf Dudek

Velikonoční besídka
s pí. Lipenskou

Pomoc na zahradě Domova důchodců Reynkova

Beseda s Městskou policií

Florbalový turnaj

Horácké divadlo Jihlava

Besídka v Domově důchodců Reynkova

Leden v 5.A

Prosinec v 5.A

Netradiční záložka

Velikonoční dílna

Ekocentrum Krupá

2.A na výukovém programu Zvíře přítel člověka v KKV HB

Hody, hody, doprovody

Školka Zahradnického II. na návštěvě ve škole

Prvňáčci ve školce
na návštěvě

Moje farma

2.A: Stavíme
ze stavebnice ROTO - Moje farma

Výchova ke zdraví v 6.A

Dárečky pro prvňáčky

Prvouka třeťáků
v laboratoři

Školka Zahradnického na návštěvě ve škole

Osmáci navštívili badatelské centrum

Poznej Vysočinu

Březen - měsíc knihy

O pejskovi a kočičce

Preventivní program Veselé zoubky