školní klub


Jaro

Poklad (Karel Jaromír Erben):
„Na pahorku mezi buky,
kostelíček s věží nízkou;
z věže pak slyšeti zvuky
hájem a sousední vískou.“
Zdroj: Kytice

Činnosti ve školním klubu: 
• Masopustní masky – rozvoj fantazie a představivosti při výrobě masopustních masek z papírových talířů. 
• Drobné taneční hry – zkoušení her pro účely školního karnevalu pro přispění dobré nálady a zábavy ve školním klubu (Limbo, Tanec na papíře, Víčkovaná, Protahování provázků, Klaunský tanec).
• Karneval ŠK a ŠD – veselí žáků ve velké tělocvičně s programem a odměnami. 
• Vysoká tyč – týmová aktivita zaměřená na spolupráci skupiny při překonávání překážky a vzájemnou pomoc v dané skupině. 
• Bosé bloudění – spolupráce ve dvojicích při procházení dráhy se zavázanýma očima a uplatnění hmatu při poznávání předmětů. 
• Návštěva galerie v Havlíčkově Brodě – realizace programu „Ušij si vlastní knihu“ ve spolupráci s metodickým pracovníkem galerie. 
• Hrátky s abecedou – aktivity zaměřené na rozvoj verbálních a pantomimických schopností a dovedností. 
• S lodičkou na potok – využití různých materiálů na výrobu lodičky a její následné pouštění v parku Budoucnost. 
• Ztracená čísla – týmová aktivita zaměřená na obrazovou představivost a rychlá rozhodnutí mezi spoluhráči. 
• Výtvarná soutěž „Čistá řeka Sázava“ – zapojení žáků z 5. třídy do výtvarné soutěže zaměřené na okolí řeky Sázavy (realizace dominantních staveb 3D).
• Sportovní odpoledne – netradiční sportovní hry (Ringo, Badminton).

Tanečníci ZŠ Nuselská zazářili

Dne 6. 4. 2019 a 13. 4. 2019 se tanečníci ze ZŠ Nuselská představili na tanečních soutěžích, které se konaly v Přibyslavi a Bystřici nad Perštejnem. Tanečníci prezentovali své choreografie, které secvičili pod vedením Mgr. Michaely Krumlové v rámci zájmového kroužku moderního tance. Jejich ocenění bylo následující:
• taneční skupina Hvězdičky – 1. místo v kategorii moderního tance a 2. místo v kategorii show dance. 
• taneční skupina Chilli dance – 4. místo v kategorii moderního tance a 4. místo v kategorii show dance. 
Za své vystoupení sklidili tanečníci veliký potlesk od přítomných návštěvníků. Tanečníkům patří poděkování za reprezentaci školy a za jejich vynikající představení. Zároveň patří veliké poděkování rodičům tanečníků za jejich podporu a přízeň. 

Mgr. Michaela Krumlová