školní klub


Podzim

Podzimní báseň:
„Padá z vrby zlatý list, vítr si v něm začal číst.
Než přečetl obě stránky, list mu spadl do studánky.“
Zdroj: wiki.rvp.cz

Činnosti ve školním klubu: 
• Seznámení s klubovými pravidly – připomenutí klubových pravidel a vnitřního řadu z důvodu bezpečnostních opatření. Vysvětlení důležitosti jednotlivých pravidel při společných aktivitách. 
• Seznamovací aktivity (Portrét mého kamaráda, Papírová válka apod.) – zapojení žáků do společných seznamovacích aktivit. Získání nových informací o svých spolužácích a rozšíření kontaktů s ostatními žáky. 
• Sportovní soutěže a aktivity:
- závod jednotlivců v běhu do vrchu
- závod jednotlivců v trojskoku
- sportovní aktivity v listí
• Účast žáků na turnaji v Pišqworkách na SPŠS akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě – umístění žáků na 8. a 7 místě. 
• Realizace kreativní soutěže „Čtenář na jevišti“ – vytvoření 2 videí (Doktor Proktor a prdící prášek a Já, Eliška Přemyslová)
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=zBjLFwz9sGM
             https://www.youtube.com/watch?v=jCNnSG_eQ9s
• Přednáška o plazech – zajištění ukázky plazů pro žáky školního klubu a jejich rozšíření znalostí o těchto tvorech. 
• Týden otevřených kroužků – otevřená nabídka volnočasových aktivit spojená s ukázkovými hodinami.