školní klub


Červen 2017

Patrick Rothfuss:
„Den, kdy si začneme dělat starosti s budoucností, je tím dnem, kdy necháváme dětství za sebou.“

Činnosti ve školním klubu: 
• Historické desky – individuální strategická aktivita zaměřená na paměť a formy učení. 
• Myšlenkový les – spolupráce skupiny na získání co největšího počtu bodů s pomocí lana a matematických příkladů. 
• Dostihová sezóna – závod v menších skupinách zaměřený na obratnost a dovednosti s míčem na základě zvolené strategie. 
• Trojúhelníky – individuální aktivita rozvíjející logické myšlení a obrazovou představivost. 
• Práce se slovíčky – trochu jiný slovní fotbal obohacený o pohyb a rychlou reakci. 

Akce školního klubu:
• Taneční soutěž „Havlíčkobrodský střevíček“ dne 3. 6. 2017 – účast dvou tanečních týmů v kategorii Junior I. a Junior II. v tanečním stylu POP DANCE. Obě dvě družstva získala 3. místa. 
• Lehkoatletické závody dne 7. 6. 2017 - účast žáků ze školní družiny na atletických závodech na sportovišti Wolkerova. Zaznamenán velký úspěch, kdy tři žáci obsadili tři 4. místa (běh na 50 m, skok do dálky a hod kriketovým míčkem). 
• Havlíčkobrodské sportovní hry – účast starší taneční skupiny na zahájení sportovních her s taneční choreografií „My Way to Dance“. 
• Sportovní odpoledne na Městském koupališti – využití sportovních pomůcek (skoky na trampolíně, badminton apod.). 
• Školní noc – dne 26. 6. 2017 přespání v prostorách školy s připraveným programem (opékání buřtů, co na to děti a ufoni u nás ve škole). 

Zájmové kroužky:
• Moderní tanec - intenzivní příprava na taneční vystoupení na sportovních hrách, v prostorách radnice a 1. 7. 2017 na náměstí v rámci Molitanového muže. 
• Live sport – sportovní hra Beach Volejbal – pravidla hry, průpravná cvičení a nácvik samostatného utkání (městské koupaliště)