školní klub


Květen 2017

Angela Schwindt:
„Učíme děti vše o životě a ony nás mezitím učí to, o čem život ve skutečnosti je.“

Činnosti ve školním klubu: 
• Braunův Kuks – rozšíření znalostí o kulturních památkách ČR. Skupinová aktivita zaměřená na pantomimu a komunikační dovednosti. 
• Den trifidů – iniciativní týmová aktivita posilující důvěru ve skupině. 
• Dopravní zácpa a Minové pole – skupinové aktivity zaměřené na komunikační dovednosti, paměť, logické myšlení a vedení členů v určitém prostoru.
• Až mi budeme velcí – aktivity (vyhýbaná rodičům, moje maminka) zobrazující rodinné situace a jejich následné řešení. 
• Bezruká štafeta – uspořádání závodů mezi několika družstvy s pomocí malých předmětů, které se předávají bez rukou. Rozvoj trpělivosti a přesnosti u žáků. 
• Rozmarné počasí – výtvarné tvoření s vodovými barvami a brčky. 

Akce školního klubu:
• Mistrovství světa v ledním hokeji 2017 – individuální tipovací soutěž pro žáky obohacena o rozbory jednotlivých zápasů. Celkem se zúčastnilo 40 žáků a celkové pořadí je: 
Skupina I.: 1. místo Barbora Vávrová
2. místo Anežka Stejskalová
3. místo Šárka Kudlová
Skupina II.: 1. místo Nikola Perničková a Michal Veselovský
2. místo Michal Tesař
3. místo Lukáš Kos
• Návštěva plaveckého bazénu – sportovní odpoledne zaměřené na zdokonalování plavecké výuky (potápění, skoky do vody, plavání pod vodou, splývání, plavecké styly apod.)
• Domácí pizza – příprava jednoduché domácí pizzy z listového těsta. 

Zájmové kroužky:
• Moderní tanec - intenzivní příprava na taneční soutěže v průběhu měsíce května a června. 
27. 5. 2017 ŽDÁR TANČÍ – taneční skupina Chilli Dance (4. Místo)
• Live sport – netradiční sportovní hra Kinball – pravidla hry, průpravná cvičení a nácvik samostatného utkání