školní klub


Duben 2017

Marcus Tullius Cicero:
„Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.“

Činnosti ve školním klubu: 
• Zatoč si s Globusem – diskuse s žáky o jednotlivých vynálezech a jejich roku vytvoření. Skládání znalostí do časové osy. 
• Lidi bacha, příroda – aktivita ve dvojicích s názvem „Mýty a fakta o přírodě a technice“. Spojení znalostí a rozeznávání pravdivých a nepravdivých výroků. 
• Pomocné ruce – iniciativní týmové aktivity (z ostrova na ostrov, zamořené území) zaměřené na spolupráci, neverbální komunikaci a soudržnost skupiny. 
• Anketa – zamýšlení žáků se nad aktivitami, které dělají rádi na jaře a co pro ně znamená pocit štěstí. 
• Chytni mě, když to dokážeš – skupinové aktivity (policisté a zloději, na detektiva) zaměřené na rozvoj paměti, pozornosti a logického myšlení. 

Akce školního klubu:
• Kreativní soutěž zaměřená na ochranu osobních údajů – vytvoření krátkého videa (zde) do státní soutěže s názvem „Pan Tajnák“. Na vytvoření videa se podíleli tito žáci: Anežka Stejskalová, Elizabeth Bajuzsová a Matěj Šedý. Žáci se snaží pomocí svého videa vysvětlit rozdíl mezi soukromím a tajemstvím. 

Zájmové kroužky:
• Moderní tanec - baletní a akrobatická průprava spojená s tvorbou choreografií ve dvojicích. 
• Live sport – netradiční sportovní hra Walley Ball – pravidla hry, průpravná cvičení a nácvik samostatného utkání