školní klub


Únor 2017

William Shakespeare:
„Veselý člověk je mistrem své duše.“

Činnosti ve školním klubu: 
• Mokré rukavice – výtvarná činnost zaměřená na podporu jemné motoriky a představivosti žáků. 
• Masopustní veselí – představení aktivit žákům související s masopustním veselím a příprava jednoduchých aktivit na karneval. 
• Zimní vtipná tajenka – iniciativní týmová aktivita zaměřená na znalosti a neverbální dovednosti žáků. Vytvoření tajenky spojenou s pantomimou. 
• Tvorba domácích lízátek – zapojení žáků do kulinářských tajů cukrářů a vytvoření jednoduchých lízátek ve formě odměn na karneval. 
• Logická hra „Skok sem, skok tam“ – soutěž jednotlivců zaměřená na rychlé odpovědi a pohybovou přesnost.

Akce školního klubu:
• Pořádání karnevalu pro žáky školní družiny – sestavení realizačního týmu pořádající karneval pro žáky školní družiny, jehož součástí byli: Klára Houlíková, Karolína Vencovská, Filip Máček, Elizabet Bazjusová, Anežka Stejskalová, Nikol Škarydová, Kristýna Kleinerová, Anuk Bat-Erdene a ostatní žáci II. stupně. 
• Výtvarná soutěž „Cesta do budoucnosti“ – společné zapojení školního klubu a školní družiny do výtvarné soutěže zabývající se ztvárněním práce za 100 let.

Zájmové kroužky:
• Moderní tanec - společné vytvoření taneční choreografie pro účely školního karnevalu s názvem „Tanec klaunů“. 
• Live sport – sportovní hra Volejbal – pravidla hry, průpravná cvičení a nácvik samostatného utkání.