školní klub


Listopad 2016

Tomáš G. Masaryk:
„Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.“

Činnosti ve školním klubu: 
• Magnety – iniciativní týmová aktivita založená na spolupráci celé skupiny. 
• Kdo jsem a kam patřím – aktivity zaměřené na multikulturní výchovu, na práva a povinnosti spojené s občanstvím k dané zemi. 
• Cestovatelské stopy po Evropě – připomenutí našich evropských sousedů a základy jejich řeči. 
• Jiný kraj, jiný mrav – sociálně psychologická aktivita zaměřená na názory a postoje žáků k předsudkům. 
• Létající balón – rozhodování o svých právech a jejich důležitosti. 
• Pozdrav cizince – určování jednotlivých pozdravů k národnostem, řízená diskuse o jednotlivých národnostech a jejich zvycích. 
• Běží ti čas – iniciativní a týmová aktivita zaměřená na rozšíření znalostí o českých cestovatelích. 
• Sedaná – přijetí fyzických rysů každého jedince, nácvik tolerance ve skupině. 

Akce školního klubu:
• Účast žáků 8. – 9. tříd na Turnaji v pišqworkách na Střední stavební škole akademika S. Bechyně – účast jediné základní školy mezi středoškolskými studenty. 
Tým č. 1: Chlupáči – 8. místo
Tým č. 2: Banáni – 9. místo
• Soutěž o nejlepší statistický plakát – příprava statistických dat o českých prezidentech (Václav Havel a Václav Klaus), sjednocení dat a jejich zkoumání. Příprava na realizaci v měsíci lednu. 

Zájmové kroužky:
• Live sport – netradiční sportovní hra Rugby – pravidla hry, průpravná cvičení, nácvik samostatné hry.