školní klub


Říjen 2016

Karel Čapek:
„Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.“

Činnosti ve školním klubu: 
• Týden knihoven – rozhovory se žáky zabývající se oblíbeností knih a návštěv knihoven v našem městě. Rozšiřování znalostí o knižním veletrhu a možnosti jeho návštěvy. 
• Lovci much – iniciativní týmová aktivita zaměřující se na rozvoj verbálních dovedností a rozšíření znalostí o populaci pavouků v ČR. 
• Babí léto – vytváření papírových pavouků podle fantazie a představivosti. 
• Rozvoj jemné motoriky – tvorba papírových vlaštovek. Utváření jejich image a trénink házení na společný let vlaštovek v prostorách klubu. 
• Blokáda – zapojení žáků do deskové hry rozvíjející jejich logiku a matematickou představivost. 
• Smyslová výchova – tvorba příběhů z černobílých fotografií, všímání si detailů a naslouchání své intuice. 

Akce školního klubu:
• Pečení perníčků – připomenutí znalostí o perníkovém těstě, vytváření malých perníčků z animovaného filmu Shrek. Příprava odměn pro žáky ze školní družiny. 
• Přijela k nám pout - zábavné odpoledne pro žáky ze školní družiny v prostorách velké tělocvičny. Dané aktivity byly zajištěny žáky z II. stupně. 
• Turnaj v pišqworkách – uspořádání školního turnaje mezi žáky 5 – 6. třídy. Pořadí: 
1. Čtyřčata
2. Rebelové
3. Culíčci
4. Train
• Halloweenské dýně – vyřezávání dýni podle fantazie a nalezených inspirací. 
• Soutěž o nejlepší halloweenskou masku – vzájemná spolupráce žáků ve skupinách. Pořadí masek:
1. IQ Tykve (Klára Houlíková, Nikol Škarydová, Karolína Vencovská)
2. Cyril (Marek Vácha, Michal Tesař, Tomáš Fikar)
Bonnie (Anna Neuvirthová, Elisabet Bazjusová)
3. Grunder (Barbora Vávrová, Natálie Šantrůčková, Šárka Kudlová)
4. Masožravka (Klára Dibelková, Anežka Stejskalová)
Sekáč (Kristýna Kleinerová, Eliška Kottinková)

Zájmové kroužky:
• Moderní tanec – nácvik výrazového tance „Zombie dance“, inspirovaného klipem americké skupiny Backstreet boys – Everybody.
• Live sport – nácvik netradičních sportovních aktivit (Netball, Fistball).