školní klub


Září 2016

Jan Werich:
„Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.“

Činnosti ve školním klubu: 
• Moje prázdniny – rozhovory se žáky o jejich trávení prázdnin, rozvoj komunikačních dovedností a zprostředkování svých zážitků a dojmů z léta. 
• Seznámení s klubovými pravidly – připomenutí klubových pravidel a vnitřního řadu z důvodu bezpečnostních opatření. Vysvětlení důležitosti jednotlivých pravidel při společných aktivitách. 
• Zvelebování společných prostor – oficiální otevření odpočinkového koutu v prostorách školního klubu. Tapetování skříní v kabinetě za pomoci žáků. 
• Empatie, Tanec na laně – zapojení žáků do společných seznamovacích aktivit. Získání nových informací o svých spolužácích a rozšíření kontaktů s ostatními žáky. 
• Já a ten druhý – sociálně psychologická hra „Vakcína“. Utváření předsudků na základě neúplných informací, které mohou mít dopad na naše rozhodnutí. 
• Svatý Václav – iniciativní aktivita rozšiřující znalosti žáků o daném světci. 

Akce školního klubu:
• Zahajovací piknik – uspořádání setkání žáků v prostorách školního klubu z důvodu seznámení a prezentace činností školního klubu. 

Zájmové kroužky:
• Týden otevřených kroužků – otevřená nabídka volnočasových aktivit spojená s ukázkovými hodinami.