školní klub


Květen 2015

V měsíci květnu nás zcela pohltily dvě události, které byly významné, a někteří z nás jim zcela propadly.
Pokud budeme mluvit o první události, je už některým zcela jasné, že nemůžeme zapomenout na Mistrovství světa v ledním hokeji, které se odehrávalo na domácí půdě našeho malého státu. S žáky jsme se tomuto tématu věnovali velmi intenzivně a klub zaplňovaly úžasné diskuse. Pro jejich zvýšení jsme uspořádali malou tipovací soutěž, v které se nejvíce dařilo Adélce Valíčkové z 5. třídy a Davidovi Linhartovi z 6. třídy. Davidovi jako jedinému se podařilo určit správný výsledek konečného pořadí. Všichni jmenovaní byli za své úspěchy řádně ohodnoceni. 
Druhá událost nejvíce zaměstnávala naše děvčata ze 7. – 9 tříd, které byly osloveny, aby reprezentovaly školu na Havlíčkobrodských hrách prostřednictvím tanečního vystoupení. S děvčaty jsme začaly velmi intenzivně trénovat na našem vystoupení, které zaznamenalo úspěch a velikou spokojenost. Proto mi dovolte, jim ještě jednou poděkovat za jejich píli, disciplínu, úžasné nápady, dobrou náladu a vzájemnou pomoc. 
Pro chvíle relaxace a k rozvoji fantazie jsme s žáky vytvořily jarní rozkvetlé stromy pomocí techniky, která využívala našeho dechu. Spojením jarních barev, brčka a dechu se nám podařilo vykouzlit rozkvetlé jaro, které nám ozdobilo naší místnost pro chvíle trávení volného času. 
V rámci tématu bezpečnost na komunikacích byla vytvořena anketa v prostorách školního klubu, která zjišťovala znalosti a dovednosti žáků v této oblasti. Dle zjištěných informací jsou naši žáci velmi dobře informováni o pravidlech silničního provozu, umí je používat a jejich dovednosti jsou na velmi dobré úrovni. Činnost školního klubu navazovala zároveň na dopravní soutěž, které se účastnili žáci 5. ročníku. V odpoledních hodinách jsme si prostřednictvím diskusí ubezpečovaly správné odpovědi na dané otázky z oblasti silničního provozu a praktické dovednosti vázající se k jízdě zručnosti a zdravotní výchově. I těmto žákům patří velké poděkování za reprezentaci školy. 

Heslo: Nepodceňujme pravidla, mohou se nám hodit.