školní klub


Duben 2015

V měsíci dubnu nás přivítaly Velikonoce a spolu s nimi i úvahy, které se týkaly tradic, životního prostředí a mnoho dalšího. 

Kdo by neznal Velikonoce, ale znají a pamatují si tradice i naši žáci? Proto byla pro žáky připravena malá beseda ve školním klubu v rámci jejich návštěv.
Žáci v tomto měsíci dostali možnost se zapojit do návrhu, který se týkal interiéru kabinetu, který nabízí momentálně bílou plochu pro fantazii a návrhy našich žáků. Z nepřeberného množství návrhů bylo znát, že myšlenky žáků ubíhaly směrem ke komiksu a jejím hrdinům. Společně s žáky bylo rozhodnuto, že na stěnách kabinetu se objeví superhrdinové z Avangers a komiksové město. 
Spoluúčast žáků, ale nekončí. Společně s žáky jsme využili naší školní kuchyně a uspořádali jsme si italský den. Žáci si v menších skupinách vytvořili těsto na jejich pizzu, kterou jsi následně ozdobili a dali péci. V průběhu těchto činností si žáci mohli poslechnout italskou hudbu a její známé interprety. Naučili jsme se několika italským výrazům, které žáci mohou využít v rámci dovolené o prázdninách. Italské výrobky našich žáků můžete shlédnout na fotografiích. 
Jako i povedené koláče času. S žáky jsme tvořili koláče, které vypovídaly o jejich aktivitách, které je provázejí ve všední den a jaký čas, jim zabírají v reálném čase. Druhým úkolem bylo nakreslit k reálnému koláči, ten ideální, s ohledem na povinnosti (škola), které jsou pro nás důležité, a nemůžeme je vyškrtnout. Následně jsme tyto dva koláče s žáky porovnávaly a bavily jsme o možnosti, jakým způsobem se můžeme přiblížit k ideálnímu koláči a jaké jsou způsoby řešení. 
Nesmíme zapomenout na anketu tohoto měsíce. Tento měsíc žáci odpovídali na otázky, které se týkaly ochrany životního prostředí. Vytvořené ankety se účastnilo okolo 40 žáků. Dle zodpovězených otázek se u nás ve škole nachází žáci, kteří se chovají ekologicky a třídí odpad. Rozlišují papírové, plastové, skleněné a kovové výrobky, drobnou elektroniku a textil. Velká většina dotazovaných ví, že prošlé a nepoužité léky patří do lékarny. V průběhu dotazování vyplynula ještě jedna důležitá myšlenka, kterou žáci velmi dobře vnímají.

Heslo: Ochrana životního prostředí je nepostradatelná.