školní klub


Březen 2015

Pomalu a jistě jsme společně s ostatními vpluli do začátku jara, které bylo doprovázené mnoha aktivitami. 

Žáci se několikrát ocitli v roli soutěžících známých televizních soutěží. Mezi tyto soutěže patřily, RISKUJ a AZ - KVÍZ, které byly zaměřené na vědomosti žáků z různých oblastí (sport, kultura, dějiny apod.). Mezi nejlepší soutěžící patřili žáci z 5. a 9. tříd. 
Pro ty, kteří neměli rádi vědomostní soutěže, byla připravena varianta, která ověřovala jejich znalosti týkající se známých českých i zahraničních filmů, tedy VIDEOSTOP. 
Březen se nesl v duchu i iniciativních a týmových her. Žáci byli zapojeni do aktivit, které byly zaměřené na jejich vzájemnou spolupráci a neverbální komunikaci. Při těchto aktivitách si žáci užili zábavné chvíle, protože RUČNÍ TELEGRAF umí vykouzlit úsměv na mnoha tvářích. Některá písmena předváděná našimi žáky byla nezapomenutelná. Mezi další hry patřili: KÓD a FOTORALLYE. 
Oblast sebepojetí byla s žáky probírána v rámci dvou aktivit: MOTÝLCI V BŘIŠE a JSEM, MÁM A UMÍM. V první aktivitě nás zajímali pocity, které můžeme zažívat v různých situacích a mohou se projevit v konkrétní části našeho těla, např. co nám vykouzlí úsměv na tváři. Velmi jsme si povídali o pozitivních i negativních pocitech, které nás provázejí, a jak je důležité vnímat naše těla. 
V druhé aktivitě jsme po žácích chtěli, aby se dokázali pochválit a napsali k třem jednoduchým otázkám odpovědi. Kdo jsou, co mají a co umí. Zároveň jsme probírali téma samochvály a vychloubáni, kdy žáci přišli na důležitou věc a hlavní rozdíl. Když se totiž vychloubáme, chceme někoho ponížit a shodit. Když se chválíme, myslíme především na sebe. Chválení je součástí budování sebevědomí, které potřebujeme, abychom si důvěřovali. 
V závěru měsíce jsme navštívili výstavu voskových figurín, která se konala v Kulturním domě Ostrov a zabývala se anomáliemi lidských těl. Žáci shlédli konkrétní osobnosti, které se stali slavnými kvůli svému postižení. V žácích vyvolali voskové figuríny rozporuplné pocity a hlavně pocit uvědomění.

Heslo: Máme se rádi, jací jsme.