školní klub


Provoz školního klubu
Pondělí: 12:00 – 16:00
Úterý:     12:00 – 16:00
Středa:  12:00 – 15:00
Čtvrtek: 12:00 – 14:30
Pátek:   13:00 – 14:30


Informace k zájmovým kroužkům pro školní rok 2017/2018

Zájmové kroužky, které budou otevřeny v rámci školního klubu:

1. Klub logiky a deskových her
• termín konání: středa 15:00 – 16:30 hodin
• určen pro dívky a chlapce ve věku od 9 – 15 let (4. - 9. třída)
• řešení zábavných logických úkolů, velké deskové hry a různorodé pokusy

2. Moderní tanec II. 
• termín konání: čtvrtek 14:30 – 15:30 hodin
• určen pro dívky a chlapce ve věku od 11 – 15 let (6. – 9. třída)
• taneční styly: street dance, show dance a pop dance 

3. Sportovní kroužek Live sport
• termín konání: pátek 14:30 – 16:00 hodin
• určen pro dívky a chlapce ve věku od 9 – 15 let (4. – 9. třída). 
• týmové, individuální a atypické sportovní hry

V týdnu od 11. – 15. září bude probíhat akce s názvem „Týden otevřených kroužků“. Žáci si mohou přijít vyzkoušet daný zájmový kroužek a zjistit více o této činnosti. Na setkání obdrží přihlášku a veškeré informace o zájmové činnosti. 

Žáci, kteří nejsou přihlášeni do školního klubu, se mohou účastnit zájmových kroužků!!

Nadále ve školním klubu probíhají aktivity zaměřené na aktivní trávení volného času. Mezi tyto aktivity patří:

• Iniciativní a týmové hry 
Trénujeme a učíme se být aktivním jedincem kolektivu, přijímat řešení, spolupracovat, komunikovat, řešit konflikty, vést lidi a brát ohled na jiné názory. Smyslem těchto her je předložení konkrétního problému, který je třeba vyřešit vzájemnou spoluprací a zapojením tělesných a duševních schopností všech členů skupiny. 

• Hry pro rozvoj komunikace
Různými cvičeními pomáháme rozvíjet komunikační schopnosti jednotlivců a zlepšovat kvalitu výměny informací uvnitř skupiny. Zkoušíme si různé formy komunikace, uvědomujeme si její mnohostrannost a snažíme se rozvíjet vlastnost naslouchat druhým. 

• Ekologické hry
Snahou je vzbudit zájem o vše živé a naučit se vnímat své okolí. Zamyslet se nad svým chováním vůči přírodě a být aktivním v ochraně životního prostředí. 

• Účast v republikových, krajských a regionálních soutěžích
Podpora žáků v realizaci svých nápadů a jejich ztvárnění. Učení se prezentaci svého díla před odbornou porotou a získávání nových zkušeností. 

• Výtvarné dílny
Výtvarné činnosti zaměřené na odpočinek a relaxaci. Možnosti seberealizace prostřednictvím svých myšlenek, nápadů a fantazie.

• Zajímavá témata
Zajímají nás témata, která se týkají našeho společenského života. Máme orientaci v dějinách a připomínáme si významné dny (např. Den obětí holocaustu), současná doba nám není vzdálená (např. 13. 2. Den bezpečnějšího internetu). Chceme vědět víc a umět tyto informace používat. 

• Sportovní hry a drobné soutěže
Pohyb nás baví, soutěžíme, sportujeme a seznamujeme se s různými 
pohybovými aktivitami.