naše škola

naše škola

školní rok - třídy

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
tiskopisy žádostí
dokumenty
přijímání do 1. ročníku
Cena města HB
rozvojové programy
veřejné zakázky
hospodaření
SRPŠ
registr o známení
autor stránek

Přípravná třída

ověřená firma

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 
školní klub


Provoz školního klubu
Pondělí:   12:00 – 16:00
Úterý:      12:00 – 16:00
Středa:    12:00 – 16:00
Čtvrtek:   12:00 – 14:00
Pátek:     13:00 – 16:00


Obecné informace o školním klubu ve školním roce 2016/2017

Čtvrtek: 
7:00 – 8:00 Moderní tanec pro dívky z I. stupně
14:00 – 15:30 Moderní tanec pro dívky a chlapce z II. stupně

Pátek: 
14:30 – 16:00 Sportovní kroužek LIVE SPORT pro žáky z II. stupně

1. Moderní tanec pro dívky z I. stupně 
Zájmový kroužek je určen pro dívky ve věku od 5 – 9 let (přípravná třída – 4. třída). Dívky se naučí základům taneční techniky a několika tanečním stylům: disco dance, show dance, základy street dance a hip hop dance. V rámci tanečního setkávání se budou také věnovat scénickému tanci a základní gymnastické průpravě. 

2. Moderní tanec pro dívky a chlapce z II. stupně
Zájmový kroužek je určen pro dívky a chlapce ve věku od 10 – 15 let (5. – 9. třída). Žáci se naučí základům taneční techniky a několika tanečním stylům: show dance, základy street dance, hip hop dance a break dance. V rámci tanečního setkávání se budou věnovat i novému tanečnímu stylu MTV dance.

3. Sportovní kroužek LIVE SPORT pro žáky z II. stupně
Zájmový kroužek je určen pro dívky a chlapce ve věku od 10 – 15 let (5. – 9. třída). Žáci rozvíjejí své dovednosti v týmových, individuálních a atypických sportovních disciplínách. Veškeré sporty jsou přizpůsobeny věku a fyzickým předpokladům žáků. Po celý rok je zajištěno zázemí velké tělocvičny a několik sportovních návštěv blízkých sportovišť pod vedením certifikovaných instruktorů (TRX, Alpinning, Posilovna apod.). 

Nadále ve školním klubu probíhají aktivity zaměřené na aktivní trávení volného času. Mezi tyto aktivity patří:
• Iniciativní a týmové hry 
Trénujeme a učíme se být aktivním jedincem kolektivu, přijímat řešení, spolupracovat, komunikovat, řešit konflikty, vést lidi a brát ohled na jiné názory. Smyslem těchto her je předložení konkrétního problému, který je třeba vyřešit vzájemnou spoluprací a zapojením tělesných a duševních schopností všech členů skupiny. 
• Hry pro rozvoj komunikace
Různými cvičeními pomáháme rozvíjet komunikační schopnosti jednotlivců a zlepšovat kvalitu výměny informací uvnitř skupiny. Zkoušíme si různé formy komunikace, uvědomujeme si její mnohostrannost a snažíme se rozvíjet vlastnost naslouchat druhým. 
• Ekologické hry
Snahou je vzbudit zájem o vše živé a naučit se vnímat své okolí. Zamyslet se nad svým chováním vůči přírodě a být aktivním v ochraně životního prostředí. 
• Účast v republikových, krajských a regionálních soutěžích
Podpora žáků v realizaci svých nápadů a jejich ztvárnění. Učení se prezentaci svého díla před odbornou porotou a získávání nových zkušeností. 
• Výtvarné dílny
Výtvarné činnosti zaměřené na odpočinek a relaxaci. Možnosti seberealizace prostřednictvím svých myšlenek, nápadů a fantazie. Měníme tvář školního klubu. Přibývají nové sítě, malby na zdi a informační nástěnky o činnosti klubu.
• Zajímavá témata
Zajímají nás témata, která se týkají našeho společenského života. Máme orientaci v dějinách a připomínáme si významné dny (např. Den obětí holocaustu), současná doba nám není vzdálená (např. 13. 2. Den bezpečnějšího internetu). Chceme vědět víc a umět tyto informace používat. 
• Sportovní hry a drobné soutěže
Pohyb nás baví, soutěžíme, sportujeme, seznamujeme se s různými 
pohybovými aktivitami.

 

školní jídelna

školní družina

školní klub

nové fotografie

Malá Skála

Výlet 6. A – Stvořidla 

Bowling

Školní výlet

Házená

Atletický čtyřboj

Druháci na cyklovýletě na Pelestrově

Sportovní dopoledne
s míčem

Práce ve školní dílně – výroba jmenovky
na bylinky

Dvoudenní výlet
na rybník Řeka

Exkurze na SPŠS - vyzkoušeli jsme si projekt Pasivní dům

Létat je tak snadné

Ekologický výukový program - Terénní program Ronovec

Primární prevence dětských úrazů

Zoo Jihlava

Minifestival řemesel

Vranov nad Dyjí

Sportovní dopoledne

Jakub Jokl

Učení trochu jinak

Hulice - Vodní dům

Hrátky s fotoaparátem

Březen a duben ve 4.A

2.A na miniházené

Sportovní dopoledne

Už jsem čtenář

Miniházená 3.A

Myslivecké trofeje

Sněháňky

Hulice

Květinový den

Sněháňky Michaely Dolinové

Přehlídka trofejí

Prodej kytiček

Povídky

Druháci vyrábí kytičku pro maminku

Předplavecký kurz prvňáků

Pohádky se zvířátky

Štafetový pohár - 2. 
Druháci na plavání

Muzeum Vysočiny - Jihlava

Druháci uklízí okolí školy v rámci akce Čistá Vysočina

Výlet Praha

Po stopách havlíčkobrodských pověstí

Malíř Adolf Dudek

Velikonoční besídka
s pí. Lipenskou

Pomoc na zahradě Domova důchodců Reynkova

Beseda s Městskou policií

Florbalový turnaj

Horácké divadlo Jihlava

Besídka v Domově důchodců Reynkova

Leden v 5.A

Prosinec v 5.A

Netradiční záložka

Velikonoční dílna

Ekocentrum Krupá

2.A na výukovém programu Zvíře přítel člověka v KKV HB

Hody, hody, doprovody

Školka Zahradnického II. na návštěvě ve škole

Prvňáčci ve školce
na návštěvě

Moje farma

2.A: Stavíme
ze stavebnice ROTO - Moje farma

Výchova ke zdraví v 6.A

Dárečky pro prvňáčky

Prvouka třeťáků
v laboratoři

Školka Zahradnického na návštěvě ve škole

Osmáci navštívili badatelské centrum

Poznej Vysočinu

Březen - měsíc knihy

O pejskovi a kočičce

Preventivní program Veselé zoubky