úvodní stránka

aktuality

Přístup panelovou cestou
ke škole je zakázán
- uzavřeno z důvodu staveniště!

Přírodovědný Klokan 2018
Stejně jako v uplynulých letech i letos proběhla 10. října vědomostní soutěž pro osmé a deváté ročníky „Přírodovědný Klokan“.
                                                                pokračování...

Štafetový závod smíšených štafet
Závodu ve štafetovém běhu, který se konal 17.9.2018u příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruovaného sportoviště Na Losích se zúčastnili i žáci naší školy.
                                                                pokračování...Veselá věda
KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz 
Od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí. 

Oznamujeme, že v době podzimních prázdnin (29. a 30. 10. 2018) bude přerušen provoz školní družiny.

Sběr papíru

Dne 23. 10. 2018 se koná sběr papíru na charitativní účel. Vytěžené peníze obdrží náš adoptivní syn Emmanuel Paul z jižní Indie.
Svázaný a zvážený papír doneste nejdéle do 12h. 

SRPŠ
Dne 8. 11. 2018 se konají schůzky SRPŠ
 - 1. stupeň v 16.00h
 - 2. stupeň v 16.30h
Dne 6. 11. 2018 se koná schůzka zástupců třídy v 17.00h v 8. A.


První školní den
                                                                pokračování...

projekty

fotogalerie

Miniházená

Staleté kořeny

Beseda s MP - Moje bezpečí

Barevné náměstí

Basketball

Návštěva školní knihovny

Cvičení v přírodě

Miniházená

Kamínek

Na vlastní kůži
- 6. B

KKV - 4.A
na besedě
se spisovatelkou dětských knih Michaelou Fišarovou

Odvozování slov
v 6. B 

Moje bezpečí v 1. B

Přípravná třída - září

4.A - beseda
s paní Lipenskou: Les a houby

Besip v šestém ročníku

Hodina
s basketbalem
a prvňáčky

Obrana se týká všech

Miniházená
s prvňáčky - 1. B

Prvňáčci poprvé
v knihovně - 1. B

Cvičení v přírodě
s prvňáčky

Čtvrťáci na Cvičení v přírodě

návštěvník číslo