školní rok - 2019/2020


Bobřík informatiky

… ZAKOUSNI SE DO PROBLÉMU…

SOUTĚŽÍCÍ ODPOVÍDAJÍ NA OTÁZKY Z OBLASTI INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ, ALGORITMIZACE, POROZUMĚNÍ INFORMACÍM, ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI. 

Letošní 12. ročník probíhal v období 4-15/11/2019. Žáci řeší ve škole otázky, za které mohou dostat až 192 bodů.

Naše škola soutěžila ve dvou kategoriích: 
Mini – 5. třída – test 15 otázek na 40 minut 
Nejlepšími řešiteli jsou Alexandr Holzbauer a Natálie Valíčková se 180 body.

Benjamin – 6. - 7. třída – test 15 otázek na 40 minut
Nejúspěšnějším řešitelem je Jan Štolfa se 136 body.

Kadet – 8. - 9. ročník – test 15 otázek 40 minut
V této kategorii se nesoutěžilo.