školní rok - 2019/2020


Dny otevřených dveří na ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Dne 21.10. a 31.10.2019 proběhly na Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 v rámci 30. výročí provozu školy Dny otevřených dveří pro bývalé žáky a zaměstnance, rodiče žáků a veřejnost.
Návštěvníci si tyto dny mohli prohlédnout všechny prostory školy, hlavně nové učebny a jejich vybavení. Žáci Badatelského klubu předváděli ve 4.podlaží ukázky práce s moderními pomůckami v nové laboratoři chemie a v učebně fyziky. V učebně fyziky si návštěvníci mohli vyzkoušet práci se stavebnicí Boffin, žáci si mohli vyrobit elektrický článek z ovoce nebo si vyzkoušet měření pomocí tabletu a měřícího zařízení PASCO.
V učebně přírodopisu byly ukázány nové pomůcky, například modely oka, mozku, srdce, zubu, ucha aj. , vycpaniny ptáků, savců, pozorovali minerály a některé přírodniny trinokulárním mikroskopem, zajímavá byla možnost pozorovat preparáty novým mikroskopem Levenhuk 320. V učebně je nová multifunkční interaktivní tabule.
Zajímavá ukázka čekala v učebně Multimediální výchovy, kde byly vysvětleny činnosti s fotoaparáty, videokamerami a čtecím zařízením.
Ve 3.podlaží byla možnost zhlédnout ukázku práce s modely cihel stavebnice Teifoc, programování jednoduchého počítače Arduino- rozblikání LED diod, rozpohybování Lego robota za pomocí uživatelského prostředí v tabletu.
V nově vybavené učebně digitálních technologií pro výuku přírodních věd a jazyků bylo možno se seznámit s ukázkami práce v předmětu Technika administrativy. 
Největší zážitek byl určitě z projekcí v multifunkční učebně - planetáriu a univerzální učebně přírodních věd s 2D a 3D projekcí. Prohlídku bylo možno zakončit na pochozí zahradě na střeše školy, odkud je nádherný výhled do okolí školy a jsou zde i prostory pro pozorování dalekohledem. V planetáriu proběhla v rámci projektu Šablony II odborná přednáška na téma „Proč vlastně svítí Slunce.“
Vítanými návštěvníky byly pracovnice Krajského úřadu, které zajišťují projekt I-KAP, do kterého je škola zapojena.
Všemi prostorami školy návštěvníky provázeli a seznamovali s prací a chodem školy pedagogové včetně asistentů pedagoga a vychovatelek ŠD a ŠK.
Ve vestibulu školy se zúčastnění zapsali do kroniky školy. Akce se setkala s pozitivními ohlasy.
Vedení školy děkuje všem za příjemně strávené chvíle ve škole.

Mgr. Milena Popelová, ředitelka školy