školní rok - 2019/2020


Děti do bruslí - závěr

Druháci se sešli v rámci projektu Děti do bruslí na závěrečnou 5. lekci, kde předvedli, co vše se naučili. Na závěr hodiny proběhlo předávání diplomů za účasti místostarosty Ing. V. Slávky.