školní rok - 2019/2020


Přírodovědný Klokan 2019

Stejně jako v uplynulých letech i letos proběhla 16. října vědomostní soutěž pro osmé a deváté ročníky „Přírodovědný Klokan“. Otázky jsou z oblasti matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, biologie a všeobecných znalostí. Dvacet čtyři otázek žáci řeší 40 minut, otázky mají různou obtížnost a žáci u řešení úkolů nesmí používat tabulky ani kalkulačky. Maximální počet bodů, které může žák získat je 120. Letošního ročníku se účastnilo 41 žáků z 8. A, 9. A třídy. Nejlepším řešitelem je žák 8. A třídy Jakub Milichovský s počtem 66 bodů, na 2. místě se umístil Martin Kabelka z 9. A třídy s počtem 62 bodů a třetí místo s počtem 59 bodů obsadil David Hrabec 9. Z A třídy. Pořadí a počet dosažených bodů ostatních žáků najdete v následující tabulce zde.