školní rok - 2019/2020


Exkurze Praha

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se žáci 9. A zúčastnili exkurze do Prahy. Nejprve navštívili Neviditelnou výstavu, kde si vyzkoušeli, jak těžký je život bez zraku. Prohlídkou v naprosté tmě je provázel nevidomý průvodce, který žákům poradil, jak se mají v prostoru orientovat jen pomocí hmatu, zvuků a vůní. Druhou částí exkurze byla expozice Lidé a peníze v prostorách historického trezoru České národní banky. Prostřednictvím řady exponátů se žáci seznámili s historií peněz, české a československé měny a finančního systému.Za vzorné chování a příjemně strávený den patří žákům velkým dík. 

Staňková