školní rok - 2019/2020


Ing. Jana Fialová navštívila ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Dne 17. 1. 2020 navštívila ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina Ing. Jana Fialová, spolu s Bc. Kateřinou Svobodovou. Prohlédly si prostory školy včetně nově vybudovaného přírodovědného centra, planetária a pochozí zahrady, učebnu fyziky a laboratoř chemie. Díky dotaci IROP byla škola vybavena nejen moderními učebnami s 2D a 3D projekcí, ale i pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů.Při prohlídce školy žáci 3.B ukázali výrobky ze stavebnice ROTO, které žáci obdrželi z Kraje Vysočina. Škola je zapojena do krajského projektu IKAP „Učíme se ze života pro život.“ Pomůcky z tohoto projektu jsou žáky využívány pro rozvoj polytechnické výchovy, kreativity, podnikavosti a kariérového poradenství. Koordinátor tohoto projektu Mgr. Adam Dolejš ukázal zhotovený výrobek ze stavebnice Lego, který je programován pomocí přenosného počítače.Pan učitel fyziky Mgr. Bronislav Návojský ukázal pomůcky, které škola obdržela z projektů a pokus s Van de Graaffovým generátorem. Návštěva byla nadšena předvedenou projekcí pracovníky centra – filmem Divoká Afrika v 3D učebně a ukázkou projekce v planetáriu.Velice si vážíme podpory Města Havlíčkův Brod i Kraje Vysočina, díky projektům IROP a IKAP se škola stala jedinečnou svým vybavením v Kraji Vysočina.

Mgr. Milena Popelová, ředitelka školy