školní rok - 2019/2020


Soutěž Cihla k cihle III. ročník

čtvrtek 10. 10. 2019, SPŠS ak. St. Bechyně, 58001 Havlíčkův Brod
Na konci minulého školního roku se dvě dvojice žáků účastnily okresního kola soutěže Cihla k cihle, které se konalo na SPŠS ak. St. Bechyně. Naši školu reprezentovala dvojice Petr Lehmann a Matyáš Píro, Tomáš Mrkvička a Daniel Nepraš. Druhá jmenovaná dvojice postoupila do kola krajského.Již III. ročník krajského kola soutěže doprovázelo tradičně zastoupení členů Krajského úřadu i firem, zaštiťujících tuto soutěž. Pravidla byla obdobná jako u předchozích ročníků. Dvoučlenný tým žáků 8. ročníku ze škol Vysočiny stavěl letos originální věž/rozhlednu. Tato třípatrová budova měla dán půdorys spodního patra (výběr ze tří možností) a dále bylo již na fantazii soutěžících, jak stavbu povedou dále. Záleželo na originalitě, přesnosti a pečlivosti. Na zpracování všech úkolů byly vyhrazeny 3,5 hodiny. Zadání bylo oznámeno až v den konání soutěže. Po celou dobu soutěže bylo zajištěno občerstvení. Pro vedoucí týmů proběhla ukázka školy. Žáci naší školy Tomáš Mrkvička a Daniel Nepraš obsadili se svou stavbou krásné šesté místo a vyhráli kufřík plný nářadí + několik drobných cen.

Gratuluji Mgr. Adam Dolejš