školní rok - 2019/2020


Halloween

Žáci osmého ročníku si připomněli svátek Halloween v pracovních činnostech. Vydlabali krásné dýně. Posuďte sami.