školní rok - 2019/2020


Exkurze v B-Techu

Žáci osmého ročníku se v rámci volby povolání zúčastnili exkurze v B-Techu. Zkusili si pájet, zapojit elektrický obvod a naprogramovat robota. Také získali informace o tom, jaké vzdělání musí získat, aby mohli ve firmě pracovat.