školní rok - 2018/2019


Pomáháme

V rámci projektu "Pomáháme" jsme i v letošním školním roce uspořádali sbírku s cestou Tří králů od třídy do třídy a celkem jsme vybrali 6618 Kč. Do sbírky přispěla většina dětí i pracovníků školy a nejštědřejšími dárci byli žáci z 1.A s částkou 903 Kč, což je v průměru na žáka 50,20 Kč.

Všem dárcům moc děkujeme.

V letošním roce není už sbírka určena pro indického chlapce Emanuela Paula z projektu "Adopce na dálku". V prosinci loňského roku jsme obdrželi z Diecézní charity Hradec Králové zprávu o vyřazení dítěte z projektu, neboť letos v dubnu dovrší své vzdělání a jeho podpora bude z tohoto důvodu ukončena.
Jsme rádi, že jsme mu tak pomohli k úspěšnému zakončení studia. Po dobu 8 let jsme mu přispívali každoročně částkou 5 tisíc korun a podporovali ho v jeho vzdělávání i svými dopisy.
Chceme pomáhat lidem v nouzi i nadále, a proto letošní sbírka putuje tam, kde lidé trpí nedostatkem pitné vody. Rozhodli jsme se, že prostřednictvím organizace "Člověk v tísni" zakoupíme pumpu na zdravou a čistou vodu.
V této "tradici" budeme pokračovat i v dalších letech a pomáhat tam, kde je potřeba.