školní rok - 2018/2019


Total Physical Response (TPR) a CLIL v 6. B

TPR a CLIL je jednou z metod výuky anglického jazyka, při které se jedná o spojení cizího výrazu a určité pohybové reakce. V hodinách se hojně využívá i mimiky a názorných příkladů. Za každé správné pochopení je dítě pochváleno a podpořeno k další aktivitě. Tato metoda je vhodná zejména pro děti a začátečníky, lze ji však použít i k aktivaci unavených studentů. Na obrázcích jsou žáci 6. B při výuce anglického jazyka při použití metody TPR.
Při metodě CLIL je angličtina používána i při výuce dalších předmětů (občanská výchova, český jazyk), kdy si na pozadí češtiny žáci osvojují jejich anglické protějšky.

Mgr. Irena Hertlová