školní rok - 2018/2019


I.čtvrtletí závěrečného ročníku 9.A

Ještě v září (27.9.2018) navštívila třída naše hlavní město Prahu za účelem exkurze v ČNB. Tam měli žáci možnost shlédnout mnoho zajímavých artefaktů z oblasti finančnictví, vývoj a změnu bankovek napříč generacemi nebo si třeba vysoutěžit častku 40 000,- bohužel již neplatných, znehodnocených bankovek. Součástí výletu do Prahy byla i procházka k významným pražským památkám (Obecní dům, Dům U Černé Matky Boží, Ungelt aj....). Výletu navíc přálo počasí a tak věřím, že si jej všichni zúčastnění užili.
V říjnu se pak budoucí středoškoláci ocitli plánovaně na Úřadu práce v Havlíčkově Brodě, aby se možná snáze rozhodovali pro svá budoucí povolání, a školy, které je nutné k tomu absolvovat. Po celý měsíc pak měli ještě možnost naslouchat nabídkám zástupců místních středních škol a učilišť, kteří snad jejich rozhodování o něco zjednodušili. 
Koncem října, tak jako mnoho míst naší republiky,i naše škola oslavovala 100 let od vzniku samostaného čs. státu. Všichni žáci 9. ročníku tyto oslavy podpořili tématicky připravenými prezentacemi, které představili svým mladším spolužákům. Nutno podotknout, že některé z nich byly velmi vydařené. 
Na oslavy konce října pak třída ještě navázala návštěvou místního muzea, kde shlédli výstavu věnovanou 100 letému výročí a významným 8ičkovým ročníkům.