školní rok - 2018/2019


Olympiáda z českého jazyka

Letošní olympiády z českého jazyka se zúčastnilo 16 žáků z osmé a deváté třídy. Jako vždy byla součástí olympiády slohová práce a úkoly z tvarosloví, syntaxe a lexikologie. Tři přední příčky obsadily dívky z 9. A – na první příčce se umístila Monika Filová s 36 body, která tak postupuje do okresního kola olympiády. Velmi podobných výsledků dosáhly i Justýna Gajarská (32 bodů) a Nikola Kotanová (31,5 bodu). Všem zúčastněným děkujeme.