školní rok - 2018/2019


Náš projektový den 100 let od vzniku Československé republiky

V pátek 26. 10. 2018 proběhl na naší škole pro žáky druhého stupně projekt 100 let od vzniku Československé republiky. Žáci si tímto projektem připomněli události související se vznikem Československé republiky a přiměřeně svému věku tuto událost oslavili.
Projektový den byl rozdělen na dvě hlavní části. První dvě vyučovací hodiny žáci z devátého ročníku seznamovali své mladší spolužáky prostřednictvím prezentací na interaktivních tabulích a promítáním dobových filmů se vznikem Československa. Nezapomněli je seznámit ani s významnými osobnostmi, které se o vznik státu zasloužily. 
V následujících třech vyučovacích hodinách pak byli žáci rozděleni do devíti skupin, ve kterých pod vedením vyučujících pracovali. Mohli si zvolit např. pečení Masarykova cukroví, tělovýchovu (šplh na laně, základní gymnastické cviky apod.), tvoření kaligramu, zeměpisně výtvarnou skupinu a další.
Den byl ukončen ochutnávkou Masarykova cukroví a výzdobou vstupní haly naší školy. Žáci si během dne rovněž vyrobili trikolóru a seznámili se s možnostmi, jak v našem městě 28. říjen oslavit. Do oslav se zapojily i naše milé kuchařky, které v týdnu oslav připravily dobové pochutiny.
Ráda bych poděkovala všem vyučujícím a žákům 9. ročníku, kteří se na projektu podíleli a svojí snahou a nadšením přispěli k velmi hezky prožitému dni. 

Mgr. Lenka Kulichová Jiráková

video ZDE