školní rok - 2018/2019


Rekonstrukce základní školy Nuselská

Vážení,
jménem generálního dodavatele stavby „Rekonstrukce základní školy Nuselská“ v Havlíčkově Brodě si dovoluji připojit krátké vyjádření k aktuálním problémům způsobených naší stavební činností.
Před vlastní montáží konstrukce nástavby bylo nutné, v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, zcela odstranit stávající střešní plášť, a to až na nosnou konstrukci ze stropních panelů; následně provést úpravu povrchu stropních panelů a následně montáž ocelové nosné konstrukce nástavby. Teprve po tomto kroku bylo možné přistoupit k postupné montáži pojistné hydroizolace a její betonové ochrany, kdy teprve tímto krokem je možné docílit zabezpečení stávajících prostor školy před zatečením. 
Bohužel, výše uvedenou činnost nám v posledních dnech výrazně zkomplikovaly klimatické podmínky, kdy i přes prováděná opatření z naší strany došlo k protečení vody do některých výukových prostor školy.
V průběhu první poloviny tohoto týdne plánujeme dokončit pojistnou hydroizolaci v celé ploše střechy, včetně provedení ochranné betonové vrstvy; následně by k dalšímu zatékání do stávajících prostor školy již nemělo docházet. Prostory dotčené zatékáním nyní intenzivně vysoušíme. Současně jsme provedli celkovou revizi všech elektroinstalačních rozvodů, se závěrem, že veškerá stávající elektroinstalace je plně funkční a schopna bezpečného provozu.
Závěrem se jménem generálního dodavatele stavby omlouvám za dočasně zhoršené podmínky provozu školy a s tím spojené nepříjemnosti; současně vás ujišťuji, že provedením výše uvedeného bude nejkritičtější část stavby minulostí a k podobným problémům již nebude docházet.
Děkuji za pochopení a trpělivost. 

Ing. Milan Oplíštil
ředitel společnosti