školní rok - 2018/2019


Přírodovědný Klokan 2018

Stejně jako v uplynulých letech i letos proběhla 10. října vědomostní soutěž pro osmé a deváté ročníky „Přírodovědný Klokan“. Otázky jsou z oblasti matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, biologie a všeobecných znalostí. Dvacet čtyři otázek žáci řeší 40 minut, otázky mají různou obtížnost a žáci u řešení úkolů nesmí používat tabulky ani kalkulačky. Maximální počet bodů, které může žák získat je 120. Letošního ročníku se účastnilo 42 žáků z 8. A, 9. A třídy. Nejlepším řešitelem je žák 8. A třídy Michal Veselovský s počtem 53 bodů, na 2. místě se umístila Nikol Škarydová z 8. A třídy s počtem 52 bodů a třetí místo s počtem 50 bodů obsadilaAneta Kučerová z 8. A třídy. Pořadí a počet dosažených bodů ostatních žáků najdete v následující tabulce.

 

Výsledková listina Přírodovědného Klokana