školní rok - 2018/2019


Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Prvňáčci ve spolupráci s KKV (dětské oddělení) se zúčastnili projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“: 
V období jara proběhla v KKV pro žáky kulturní akce, beseda, tvůrčí dílna a obě třídy měly 18. 6. 2019 slavnostní zakončení na Staré radnici. Žáci v rámci ukončení projektu přečetli pár slov a zazpívali několik písniček včele s panem učitelem Lutnerem. Odměnou jim byl batůžek s drobnostmi, kniha speciálně určená k této akci a poukaz na roční registraci do knihovny. Všem žákům děkujeme za odvahu vystoupit již v takto malém věku před veřejností.