školní rok - 2018/2019


Neviditelná výstava

Dne 12.6.2019 třída posledního ročníku 9.A navštívila v Praze Neviditelnou výstavu. Na vlastní kůži si žáci vyzkoušeli, jaké výzvy nevidomí a zrakově postižení lidé každý den zvládají. Neviditelná výstava přináší jedinečný interaktivní koncept expozice. Žáci se pohybovali ve speciálních zatemněných místnostech, kde se na chvíli stali nevidomými. Osvětlená část výstavy je pak seznámila s celou řadou zajímavých exponátů a kompenzačních pomůcek pro nevidomé a zrakově postižené. Cílem bylo ukázat, že i lidé s handicapem mohou žít plnohodnotně svůj život a cítit se šťastní.