školní rok - 2018/2019


Sportovní den prvňáčků

V den před svátkem všech dětí si prvňáčci během pátečního dne zasoutěžili. V průběhu atletického šestiboje (hod kriketovým míčkem a medicimbalem, skok z místa, šplh, člunkový běh, přeskok přes švihadlo) se všechny děti snažily a ukázaly svoji bojovnost. Nejlepší tři z prvňáčků byli odměněni, všem patří dík za bojovnost a nasazení v jednotlivých disciplínách. Další odměnou dětem bylo navštívení rákosníčkova hřiště.