školní rok - 2018/2019


Návštěva Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod

V pátek 3. 5. 2019 navštívila třída 8. A Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Hlavním bodem našeho programu byla expozice věnovaná Karlu Havlíčkovi Borovskému. Žáci si prohlédli byt Havlíčkovy rodiny, řadu osobních památek a dobových předmětů. Díky poutavému výkladu pana průvodce se také dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě a díle této významné české osobnosti, které dále využijí v hodinách českého jazyka a literatury. 
Součástí exkurze byla také prohlídka výstavy havlíčkobrodského sochaře Radomíra Dvořáka a návštěva podzemních chodeb, které jsou stylizované do podoby staroegyptské hrobky. 

T. Staňková (vyučující českého jazyka)