školní rok - 2018/2019


Prostřeno

Televizním pořadem inspirované vyučování pracovních činností probíhalo v období od ledna do února 2019 v 9.A. Třída rozdělena na tři skupiny se úkolu zmocnila více než výborně. V jednom týdnu, kdy vyučování probíhalo díku posunu předmětu v 3 hodinovém vyučovacím bloku, skupina 6 žáků hostila zbývajících 12žáků. Za úkol měli vytvořit dva chody menu, to povýšili až na čtyřchodové. Výborné polévky se střídaly s předkrmy, propracovanými hlavními chody i dezerty. 
Na přípravu jídel měli přibližně jednu hodinu (60 minut), stejný čas na samotné obsloužení svých spolužáků Každý tým si pro kamarády připravil i zábavný program. Vše završil úklid nádobí a pracovního prostoru. Během vaření zbylí spolužáci procvičovali příklady z matematiky nad rámec výuky. 
Po třech báječně strávených odpoledních jsme znali vítěze. Byli jimi všichni, vzhled i chuť jídel, pečlivost a propracovanost byla neskutečná. Za mne velmi nečekané. Ovšem soutěž potřebuje vítěze pouze jednoho. Po každém kole probíhalo bodování 0-10 body. Nejvíce bodů si vyvařil tým Jonák, Lutnerová, Zahelová, Beránková, Čejková, Piskač, Stojánek. Ti projevili týmového ducha, ocenění kvalit soupeře a o svou výhru v podobě fidorkových medailí se se všemi podělili. 

Mgr. Adam Dolejš 
učitel pracovních činností