školní rok - 2018/2019


Poznej Vysočinu

Už desátým rokem si mohli žáci druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ověřit své znalosti zejména z oblasti regionálního zeměpisu, místopisu, přírodovědy, historie, kultury a ochrany životního prostředí. Soutěž organizuje Kraj Vysočina spolu s partnery – společností NET4GAS. První kolo soutěže proběhlo na jednotlivých základních školách na začátku roku, na naší škole 20. února 2019. Dva nejlepší řešitelé z každé přihlášené školy byli pozváni 15. března 2019 do finálového kola v Jihlavě. Naši školu reprezentovali Karolína Vencovská z 8.A a Vojta Satrapa z 9.A. 
Čtyřicítka nejlepších řešitelů krajského kola odjíždí v 10. - 11. května 2019 na VIP výlet organizovaný Krajem Vysočina do Prahy. Výlet má být odpovídající odměnou za mimořádné znalosti regionálních reálií.
Bohužel se letos našim nominovaným žákům Karolíně a Vojtovi nepodařilo dostat do elitní čtyřicítky, kterou čeká výlet do Prahy. Přesto jim patří poděkování a pochvala za reprezentování naší školy.