školní rok - 2017/2018


Listopad a prosinec 1. A

V rámci dramatizace pohádek žáci získávají různé dovednosti např. spolupracovat, srozumitelně a nahlas mluvit, rozdělit si role, hodnotit svůj výkon jako herci a naslouchat, chovat se ohleduplně a ocenit práci ostatních jako diváci.

V Horáckém divadle v Jihlavě jsme viděli představení „KOCOUR V BOTÁCH“.

Děti vyrobily metodou tisku z plochy (monotypu) přáníčka v podobě betlémů. Ta předaly rodičům a prarodičům na vánočním zpívání u stromečku, které se uskutečnilo 22. prosince v naší třídě.