školní rok - 2017/2018


Soutěž Cihla k cihle I. ročník, pátek 22. 9. 2017, Jihlava

Dvoučlenný tým žáků 8. ročníku stavěl dle zadané výkresové dokumentace dvoupodlažní rodinný dům z cihel ze stavebnice Teifoc. Jedná se o malé pálené cihly rozměru 3 x 1 cm spojitelné maltou z kukuřičného škrobu. Všech 19 týmů mělo stejné zadání a záleželo na přesnosti a pečlivosti zpracování. Dalším kritériem hodnocení bylo ověření znalostí výpočtu plochy pod domem a vnitřním objemu. Během soutěže bylo zajištěno občerstvení včetně oběda. 
Žáci naší školy Jan Chadim a Vojtěch Satrapa obsadili krásné páté místo a odnesli si věcné ceny ve formě propagačních materiálů a 79-dílného setu nářadí. 

Gratuluji Adam Dolejš