školní rok - 2017/2018


Osmáci navštívili badatelské centrum

Žáci 8. A třídy navštívili 10. dubna Badatelské centrum Gymnázia Havlíčkův Brod. Byli rozděleni do skupinek a každý žák si vybral dle zájmu dvě stanoviště. Žáci si mohli vybírat z těchto stanovišt: mikroskopie, spektrometr, termokamera, fotoelektrický jev, analýza vzorků, digitální částicová kamera. 
Návštěva se nám všem velmi líbila a děkujeme všem vyučujícím z gymnázia, kteří se nám věnovali.
Takto například vypadají mikrostruktury kapradiny, voděnky, tesaříka a střevlíka, které jsme mohli vidět na mikroskopu Olympus BX53.