školní rok - 2017/2018


Poznej Vysočinu

Už devátým rokem si mohou žáci druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií ověřit své znalosti zejména z oblasti regionálního zeměpisu, místopisu, přírodovědy, historie, kultury a ochrany životního prostředí. Soutěž organizuje Kraj Vysočina spolu s partnery – společností NET4GAS a PSJ. První kolo soutěže proběhlo na jednotlivých základních školách na začátku roku, na naší škole v týdnu od 5. – 9. února 2018. Dva nejlepší řešitelé z každé přihlášené školy byli pozváni 16. března 2018 do finálového kola v Jihlavě. Naši školu reprezentovali Barbora Doležalová a Chris Boháč oba z 9.A. 
Čtyřicítka nejlepších řešitelů krajského kola odjíždí 18. - 19. května 2018 na VIP výlet organizovaný Krajem Vysočina do Prahy. Výlet má být odpovídající odměnou za mimořádné znalosti regionálních reálií.
Bohužel se letos našim nominovaným žákům Barboře a Chrisovi nepodařilo dostat do elitní čtyřicítky, kterou čeká výlet do Prahy. Přesto jim patří poděkování a pochvala za reprezentování naší školy.