školní rok - 2017/2018


Přírodovědný Klokan 2017

Stejně jako v uplynulých letech i letos proběhla 11. října vědomostní soutěž pro osmé a deváté ročníky „Přírodovědný Klokan“. Otázky jsou z oblasti matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, biologie a všeobecných znalostí. Dvacet čtyři otázek žáci řeší 40 minut, otázky mají různou obtížnost a žáci u řešení úkolů nesmí používat tabulky ani kalkulačky. Maximální počet bodů, které může žák získat je 120. Letošního ročníku se účastnilo 50 žáků z 8. A, 9. A třídy. Nejlepším řešitelem je stejně jako loňský školní rok žák 9. A třídy Alex Boháč s počtem 77 bodů, na 2. místě se umístil Vojtěch Satrapa z 8. A třídy s počtem 60 bodů a třetí místo s počtem 57 bodů obsadil Chris Boháč z 9. A třídy. Pořadí a počet dosažených bodů ostatních žáků najdete v tabulce zde.