školní rok - 2017/2018


Leden a únor v 1.A

19. ledna jsme se konečně dočkali sněhové nadílky. U potoka v okolí školy sněhu moc nebylo, ale zábavy jsme si užili dost.

16. února v naší třídě proběhla první část programu primární prevence rizikového chování s názvem MOJE BEZPEČÍ. Děti spolupracovaly s lektorkami, pracovaly ve skupinách a program se jim líbil.

CESTOVATELSKÉ POHÁDKY ilustrátora Adolfa Dudka v KKV nás nejen hodně pobavily, ale i poučily.