naše škola

naše škola

školní rok - třídy

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
tiskopisy žádostí
dokumenty
přijímání do 1. ročníku
Cena města HB
rozvojové programy
veřejné zakázky
hospodaření
SRPŠ
registr o známení
autor stránek

Přípravná třída

ověřená firma

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

 
školní rok - 2016/2017


Školní pěvecký sbor ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská

Školní pěvecký sbor ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská byl založen v únoru 2016 Mgr. Jaromírem Baranem, učitelem hudební výchovy.
Sbor se z původních 10 zpěvaček rozšířil na 14 dívek a 4 chlapce 2. stupně. Scházejí se 1x týdně ráno před vyučováním. 

Za dobu svého působení sbor reprezentoval školu na různých vystoupeních. První se uskutečnilo 17. května 2016 v Domově ve Věži. Touto akcí se navázala pevná spolupráce s tímto zařízením.

V letošním školním roce žáci svým vystoupením udělali radost lidem například na Adventním večeru, který každoročně pořádá naše škola, v Domovech pro seniory v Reynkově a Husově ulici v Havlíčkově Brodě, zastupitelům města Havlíčkův Brod na jejich zasedání a začátkem dubna se chystají do Domova pro seniory v Ledči nad Sázavou.

Videodokumentaci a fotodokumentaci z těchto akcí pomáhají sboru zpracovávat žáci 2. stupně, kteří navštěvují předmět Multimediální výchova pod vedením Mgr. Andrey Tůmové. Velký dík patří Matěji Moučkovi z 9. třídy za pořízení foto a videodokumentace z akcí.

Děkuji žákům a panu učiteli Baranovi za reprezentaci školy, zájem a ochotu se scházet a přinášet svým zpěvem radost i ostatním lidem.

Mgr. Milena Popelová 

video    video    video    video
 

školní jídelna

školní družina

školní klub

nové fotografie

Malá Skála

Výlet 6. A – Stvořidla 

Bowling

Školní výlet

Házená

Atletický čtyřboj

Druháci na cyklovýletě na Pelestrově

Sportovní dopoledne
s míčem

Práce ve školní dílně – výroba jmenovky
na bylinky

Dvoudenní výlet
na rybník Řeka

Exkurze na SPŠS - vyzkoušeli jsme si projekt Pasivní dům

Létat je tak snadné

Ekologický výukový program - Terénní program Ronovec

Primární prevence dětských úrazů

Zoo Jihlava

Minifestival řemesel

Vranov nad Dyjí

Sportovní dopoledne

Jakub Jokl

Učení trochu jinak

Hulice - Vodní dům

Hrátky s fotoaparátem

Březen a duben ve 4.A

2.A na miniházené

Sportovní dopoledne

Už jsem čtenář

Miniházená 3.A

Myslivecké trofeje

Sněháňky

Hulice

Květinový den

Sněháňky Michaely Dolinové

Přehlídka trofejí

Prodej kytiček

Povídky

Druháci vyrábí kytičku pro maminku

Předplavecký kurz prvňáků

Pohádky se zvířátky

Štafetový pohár - 2. 
Druháci na plavání

Muzeum Vysočiny - Jihlava

Druháci uklízí okolí školy v rámci akce Čistá Vysočina

Výlet Praha

Po stopách havlíčkobrodských pověstí

Malíř Adolf Dudek

Velikonoční besídka
s pí. Lipenskou

Pomoc na zahradě Domova důchodců Reynkova

Beseda s Městskou policií

Florbalový turnaj

Horácké divadlo Jihlava

Besídka v Domově důchodců Reynkova

Leden v 5.A

Prosinec v 5.A

Netradiční záložka

Velikonoční dílna

Ekocentrum Krupá

2.A na výukovém programu Zvíře přítel člověka v KKV HB

Hody, hody, doprovody

Školka Zahradnického II. na návštěvě ve škole

Prvňáčci ve školce
na návštěvě

Moje farma

2.A: Stavíme
ze stavebnice ROTO - Moje farma

Výchova ke zdraví v 6.A

Dárečky pro prvňáčky

Prvouka třeťáků
v laboratoři

Školka Zahradnického na návštěvě ve škole

Osmáci navštívili badatelské centrum

Poznej Vysočinu

Březen - měsíc knihy

O pejskovi a kočičce

Preventivní program Veselé zoubky