školní rok - 2016/2017


Školní pěvecký sbor ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská

Školní pěvecký sbor ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská byl založen v únoru 2016 Mgr. Jaromírem Baranem, učitelem hudební výchovy.
Sbor se z původních 10 zpěvaček rozšířil na 14 dívek a 4 chlapce 2. stupně. Scházejí se 1x týdně ráno před vyučováním. 

Za dobu svého působení sbor reprezentoval školu na různých vystoupeních. První se uskutečnilo 17. května 2016 v Domově ve Věži. Touto akcí se navázala pevná spolupráce s tímto zařízením.

V letošním školním roce žáci svým vystoupením udělali radost lidem například na Adventním večeru, který každoročně pořádá naše škola, v Domovech pro seniory v Reynkově a Husově ulici v Havlíčkově Brodě, zastupitelům města Havlíčkův Brod na jejich zasedání a začátkem dubna se chystají do Domova pro seniory v Ledči nad Sázavou.

Videodokumentaci a fotodokumentaci z těchto akcí pomáhají sboru zpracovávat žáci 2. stupně, kteří navštěvují předmět Multimediální výchova pod vedením Mgr. Andrey Tůmové. Velký dík patří Matěji Moučkovi z 9. třídy za pořízení foto a videodokumentace z akcí.

Děkuji žákům a panu učiteli Baranovi za reprezentaci školy, zájem a ochotu se scházet a přinášet svým zpěvem radost i ostatním lidem.

Mgr. Milena Popelová 

video    video    video    video