školní rok - 2016/2017


Prvouka třeťáků v laboratoři

Hodina prvouky v chemické laboratoři - zjišťování vlastností látek.