školní rok - 2016/2017


Poznej Vysočinu

Už osmým rokem si mohou žáci druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií ověřit své znalosti zejména z oblasti regionálního zeměpisu, místopisu, přírodovědy, historie, kultury a ochrany životního prostředí. Soutěž organizuje Kraj Vysočina spolu s partnery – společností NET4GAS, PSJ a Sberbank. První kolo soutěže proběhlo na jednotlivých základních školách na začátku roku, na naší škole v týdnu od 13. – 17. února 2017. Dva nejlepší řešitelé z každé přihlášené školy byli pozváni 17. března 2017 do finálového kola v Jihlavě. Naši školu reprezentovali Barbora Stejskalová a Vilém Mezera oba z 9.A. 
Čtyřicítka nejlepších řešitelů krajského kola odjíždí 19. - 20. května 2017 na VIP výlet organizovaný Krajem Vysočina do Prahy. Výlet má být odpovídající odměnou za mimořádné znalosti regionálních reálií.
Bohužel se letos našim nominovaným žákům Barboře a Vilémovi nepodařilo dostat do elitní čtyřicítky, kterou čeká výlet do Prahy. Přesto jim patří poděkování a pochvala za reprezentování naší školy.