školní rok - 2016/2017


Preventivní program Veselé zoubky

Dne 2. března proběhl v naší třídě preventivní program Veselé zoubky. V rámci vyučování probíhala edukativní hodina, kdy si žáci osvojili techniku správného čištění chrupu a také zásady správné péče o chrup. Cílem této akce byly také návyky a prevence, které si žáci utvářejí a odnáší do budoucího života. Odměnou jim byla taštička s několika výrobky včetně zubního kartáčku. Tímto děkujeme společnosti DM.