školní rok - 2016/2017


Naše písnička aneb postavím si domeček

Žáci PT a 1. - 3. třídy navštívili koncert s divadelní výpravou, při kterém se děti hravou a vtipnou formou seznámily se základy hudební nauky. Stejně jako každý domeček se i písnička skládá ze stavebních prvků (notová osnova, houslový klíč, noty, melodie, rytmus). Jednotlivé prvky byly dětem přiblíženy vhodným příběhem a scénickým provedením. Děti se aktivně zapojily a zazpívaly si převážně nové autorské písně, ale připomenou si i písně lidové.