školní rok - 2016/2017


Sběr papíru

Dne 25. 10. 2016 se pro žáky i zaměstnance základní školy uskutečnil hromadný sběr starého papíru. Všem děkuji za přinesený recyklovatelný materiál, i za to, že jsme v průběhu dne museli doobjednat druhý svozový kontejner, vzhledem k jeho velkému množství.
Celkem se na naší škole vybralo přes 5 tun novin a časopisů. Což, je ucti-hodný výsledek odpovídající 23 kg na jednoho žáka. Pořadí jednotlivých tříd lze nalézt v grafech. Cílem však není přinést více papíru než spolužáci, ale donést co nejvíce materiálu, který se dá znovu použít na nové výrobky. 
Děkuji všem zúčastněným za to, že jim naše příroda a prostředí nejsou lhostejné.