školní rok - 2016/2017


Přírodovědný Klokan 2016

Stejně jako v uplynulých letech i letos proběhla vědomostní soutěž pro osmé a deváté ročníky „Přírodovědný Klokan“. Otázky jsou z oblasti matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, biologie a všeobecných znalostí. Dvacet čtyři otázek žáci řeší 40 minut, otázky mají různou obtížnost a žáci u řešení úkolů nesmí používat tabulky ani kalkulačky. Maximální počet bodů, které může žák získat je 120. Letošního ročníku se účastnilo 47 žáků z 8.A, 8.B a 9. A třídy. Nejlepším řešitelem je žák 8.A třídy Alex Boháč s počtem 63 bodů, na 2. místě se umístil Chris Boháč z 8.A třídy s počtem 53 bodů a třetí místo s počtem 50 bodů obsadila Barbora Stejskalová z 9.A třídy. Pořadí a počet dosažených bodů ostatních žáků najdete v následující tabulce.